Notariat odpowiedzialny społecznie

Najważniejszą funkcją notariatu jest stanie na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego. Społeczna rola naszego zawodu do tego się jednak nie ogranicza. Notariusze są wysoko wykwalifikowanymi prawnikami, często należą do liderów swych lokalnych społeczności. Jesteśmy z tego dumni, ale uważamy to także za źródło zobowiązań.

Zarówno poszczególni rejenci, jak i rady izb oraz Krajowa Rada Notarialna przeznaczają znaczące kwoty na różnego rodzaju cele charytatywne. Do tej pory działalność ta nie była ujęta w żadne ramy organizacyjne. Dlatego właśnie KRN postanowiła powołać Fundusz Społeczny Notariatu. Ma on za zadanie ukierunkować i uporządkować działania społeczne notariatu – tak, aby finansować najbardziej wartościowe inicjatywy i zyskać pewność należytego wykorzystania środków.

Przez kilka lat podstawową formą działalności Funduszu było finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe, które, poprzez realizowane działania, dążą do zwalczania najróżniejszych przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży: barier edukacyjnych, ubóstwa, ograniczeń dostępu do dóbr kultury.

Drugim nie mniej ważnym obszarem aktywności Funduszu Społecznego Notariatu jest udzielanie finansowego wsparcia najbardziej potrzebującym. Takie zakreślenie ram funkcjonowania FSN wynika z naszego rozumienia społecznej roli notariuszy.

Jestem przekonany, że efekty wspólnych wysiłków samorządu notarialnego, organizacji społecznych osób przyniosą trwałe efekty.

not. Mariusz Białecki
Prezes Krajowej Rady Notarialnej

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.