Projekty zrealizowane w II edycji

Zwycięskie projekty realizowane były między wrześniem a lutym 2012/2013 r.

2013-03-10 09:29 #

Projekt „Zagroda Edukacyjna w Kociewiu” - Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywizację ich rozwoju intelektualnego. Odbywać się to będzie poprzez zajęcia edukacyjne.


2013-03-10 09:28 #

„Rozwjowy Zawrót Głowy” - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider”

Celem projektu jest walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje młodzież w wieku gimnazjalnym pochodzącą z terenów wiejskich. Priorytetem jest aktywizacja młodych ludzi oraz stworzenie im warunków do pracy nad samorozwojem i rozbudzaniem talentów.


2013-03-10 09:27 #

„Poznaję świat, a świat poznaje mnie” - Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny świat”

Celem projektu jest nauczenie dzieci sposobów komunikacji oraz zachowania adekwatnego do różnych, naturalnych sytuacji społecznych, z wykorzystaniem umiejętności ukształtowanych w procesie terapii.


2013-03-10 09:27 #

„Czasem wystarczy tylko dobrze wykorzystać szansę!” - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”

Adresatami projektu są podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu w wieku od 0-32 lat, z różnymi schorzeniami, m.in. opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.


2013-03-10 09:26 #

„Twórcy i Odkrywcy” - Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

Celem głównym projektu jest rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego. Będą oni mogli skorzystać m.in. z warsztatów makramy, modelarstwa, ceramiki i tworzenia biżuterii.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.