Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna (KRN) jest reprezentantem notariatu Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich jedenastu izb notarialnych. Mają one swe siedziby w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. W izbach tych obowiązkowo zrzeszeni są wszyscy notariusze prowadzący kancelarie na obszarze przypisanym danej izbie.

Krajowa Rada Notarialna pełni ważną rolę wewnątrz środowiska notarialnego i szerzej – prawniczego. Reprezentuje również notariat w kontaktach zewnętrznych. Jest ciałem opiniotwórczym, inspirującym i wspierającym konkretne działania legislacyjne. O zaopiniowanie projektów ustaw oraz innych aktów i rozwiązań prawnych zwracają się do Krajowej Rady Notarialnej komisje sejmowe i senackie, a także Ministerstwo Sprawiedliwości. KRN zabiera głos w ważnych debatach publicznych dotyczących kwestii prawnych. Aktywnie działa za granicą. Reprezentuje notariat polski w Międzynarodowej Unii Notariatu, a także w Radzie Notariatów Unii Europejskiej. Notariat polski jest członkiem obu tych organizacji międzynarodowych, skupiających krajowe organizacje notarialne z wielu państw.

Więcej informacji: www.krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.